Sophie Adlersparre, 1823-1895

Sophie Adlersparre (f. Leijonhuvud) grundare till Föreningen Handarbetets Vänner

Sophie Adlersparre fodd Leijonhufvud initierade bildandet av en förening för "det svenska handarbetets utveckling i konstnärlig fosterländsk riktning". Det ledde fram till Handarbetets Vänners förenings bildande 1874. Detta i ett led i att ge kvinnor möjligheten att försörja sig själva men också för att utveckla textilkonsten i Sverige. Adlersparre var ordförande fram till 1887 och styrelseledarmot fram till sin död 1895. 

Signaturen Esseld (SLd) startade Tidskrift för Hemmet. 

Liberalismen och 1880-talet

Under 1860-talet fick folkbiblioteksrörelsen ett första uppsving i Sverige, påverkat av den liberale justitiekanslern Nils Samuel von Koch. Denne hade uppmärksammat det faktum att landsbygdens sockenbibliotek stagnerat sedan beslutet om allmän folkskola 1842. Tidningspressen ökade betydligt i antal och styrka på 1860-talet och gick i bräschen för en demokratisering. I Stockholm grundade Per Adam Siljeström, efter amerikanskt mönster, flera församlingsbibliotek, och i Helsingborg grundade Fredrik Th. Borg både en ny liberal tidning och ett stadsbibliotek.

Kraven på demokrati gällde även kvinnorna, vars främsta talesperson blev friherrinnan Sophie Adlersparre, som i Stockholm startade ett bibliotek, Stockholms läsesalong, riktat i första hand till kvinnor. Till folkbildningsrörelsens tidiga initiativ hörde arbetarföreningar, fortfarande mer liberala än socialistiska, och arbetarinstitut för mer organiserade studier. Stockholms arbetarinstitut grundades 1880 av läkaren Anton Nyström, övertygad positivist, och det förmedlade undervisning och föreläsningar på kvällstid riktat till arbetare. Det mottogs från starten med misstänksamhet från de styrande i huvudstaden.


Källa: http://tidningenkulturen.se/index.php/konst/essaeer-om-konst/19968-prins-eugen-och-folkbildningsfragorna-i-borjan-av-1900-talet