Reformdräkten, 1885

Komponerad av Hanna Winge

En så kallad reformdräkt var en hälsosam klädedräkt, löst sittande och utan korsett och turnyr. Hanna Winge lät den ansedda sömmerskan och modeskaparen Augusta Lundin sy upp dräkten.  

Hanna Winge som också var medlem i Svenska Dräktereformföreningen skrev: 

"Vår genialiska modesömmerska, Fröken Augusta Lundin, har äfven insett behofvet af en reformdrägt och har med lofvärd beredvillighete ställt sin konstnärliga förmåga och sin goda smak i reformsträfvandets tjenst, hvarföre till henne härmed frambäres det varmaste tack!"

Smickrad över uppdraget sy upp reformdräkten stödde Lundin från början idén men upptäckte snart det ringa utbyte hon själv skulle få. Hon lät då sy upp reformdräkter i rödgult med svarta bårder till alla sina springflickor! Ingen fru eller fröken i Sthlm ville gå klädd som de, och reformdräkt-rörelsen kom där av sig.