Salen Tre Kronor, Stadshuset, Stockholm

Sidendraperier komponerade av Maja Sjöström

Arbetet utfört mellan 1916-1923.