Selma Giöbel, 1843-1925

Giöbel var en av stiftarna av Handarbetets Vänner och ledarmot i styrelsen 1874-1885. Hon var särskilt intresserad av trä och har betytt mycket för träslöjdens utveckling. Giöbel arbetade också mycket med textil och gjorde mönster såväl till vävnader som knypplade spetsar. Under 1880-talet var Giöbel en av Sveriges flitigaste mönsterritare. 1885 lämnade hon HV och startade egen verksamhet, Svensk konstslöjdsutställning S.Giöbel där hon senare anställde den modernistiska konstnärinnan Sigrid Hjertén.