Sofia Widén, 1900-1961Sofia Widén var en av sin tids största textilkonstnärer. Efter att ha utbildat sig på Högre Tekniska Högskolan började hon arbeta hos Ateljé Licium 1923, som då leddes av Agnes Branting.  Redan tidigt fick hon ansvar för viktiga kompositioner och efter Brantings död 1930 blev hon konstnärlig ledare för Licium. En roll hon innehade till tidigt 1950-tal. Sofia är mest erkänd för sin insats för den kyrkliga textilkonsten och hon finns representerad i över tusen svenska kyrkor. Hon introducerade ett nytt sätt att se på kyrklig textil då hon tog in enkla former och vardagliga material, som ull och lin, i kyrkorummet. Men Sofia verkade även inom den profana textilkonsten där hon bland annat utvecklade en egen typ av applikations- och collagekonst, ofta med utgångspunkt i hennes egenhändigt komponerade tryckta textilier.

Källa: Alice Lund Textilier