Stockholmsutställningen, 1930

Stockholmsutställningen 1930 har gått till historien som funktionalismens genombrott i Sverige och blev oerhört betydelsefull för framför allt arkitekturen i Sverige.

Även den svenska möbelkonsten och konsthantverket fick här sitt stora genombrott. Vad det gäller textilkonsten så hade det konservativa draget inte helt försvunnit. Hemslöjden ställde som vanligt ut sina traditionella arbeten i en slags textilromantisk stil. Men något nytt kan anas bland flera av de andra textilutställarna även om det inte är så radikalt som inom arkitekturen och möblerna. Maja Andersson Wirde påbörjade sina arbeten för Stockholmsutställningen redan under våren 1929 eftersom hon skulle vara tjänstledig ett år för att åka till Cranbrook under hösten 1929. Hon ställde bland annat ut två flossamattor.

Information från majawirde.com