Sveriges riksdag, plenisalen. "Minnet av ett landskap", 1984.

Konstnär: Elisabet Hasselberg-Olssons

Storlek: 9,6 x 5,6m, 54m2. 

Vävning utfört av av Barbro Gren och Emiko Uematsu. Färgning av garner utfört av Inga Johansson. Monteringsarbete för hissanordning utfört av Gunnel Andersson och Gun Aschan i samarbete med scenprodukter AB.

Sammanlagt användes 3500 arbetstimmar för vävnadens utförande. 

Varpen är av bomull, inslag av lin, handspunnet lin, towgarn, entrådigt lingarn, bouclegarn samt möbeltygsgarn av ull. Vävteknik tuskaft där inslagen består av 8-20 trådar.