Ulla Cyrus-Zetterström, 1913-2017

Under 1930- och 1940-talet ledde Ulla Cyrus-Zetterström tillsammans med Greta Gahn och Ruth Winell det vävtekniska utvecklingsarbetet på Handarbetets Vänner. 

Ulla Cyrus-Zetterström utbildade sig till textilingenjör på Lennings Textilinstitut i Norrköping. Från 1936 var hon lärare i praktisk vävning vid Handarbetets Vänners Skola och ett par år senare även i bindningslära. 1945 tog hon över som chef för den anrika Väfskolan vid Textilinstitutet i Borås. 1976 lämnade Ulla Cyrus-Zetterström vävskolan för att helt ägna sig åt textilvetenskapliga projekt omfattande tekniska analyser av textilmaterial från 1700-talet i samarbete med Nordiska Muséet och Livrustkammaren, samt specialister från Frankrike och England.

Ulla Cyrus-Zetterström utvecklade dessutom kontramarschvävstolen. Cyrus-Zetterström berättar att hon tog den bästa vävstol hon kände till, gick igenom den och vände bland annat toppratten lodrätt istället för vågrätt. Dessutom gick hon igenom varenda avstånd i stolen och gjort en del andra förenklingar. Den så kallade Cyrus-vävstolen tillverkas fortfarande av AK:s Snickeri i Öxabäck – efter mer än 50 år.

Ulla Cyrus-Zetterström var även författare till en rad böcker om vävning, har haft stor betydelse för utvecklingen på området samt haft betydelse för den vävtekniska forskningen på Chalmers Universitet.