"Vad Sjunger Fåglarna?" av Siri Derkert, 1965-1967

Gobeläng i Höganäs stadshus sessionssal 

2,65 x 11,25m.

Utförd av Lillevi Hultman och Sara Nyberg.