Vävskolan på Handarbetets Vänner för blivande Vävlärarinnor omkring 1915