Verksamheter

Handarbetets Vänner bedriver verksamheter med fokus på utbildning, utveckling, tillverkning och experiment av avancerade textilier och design.

Ateljé

Handarbetets Vänner grundades på initiativ av Sophie Adlersparre 1874. Syftet var att förädla det svenska textila hantverket. Idag arbetar hantverkare i Handarbetets Vänners ateljé som är en av få kvarvarande ateljéer i Europa för textil konst och hantverk. 

Skola

Handarbetets Vänner Skola har drivit vävskola sen 1880 talet och erbjuder idag läsutbildningar och kurser inom textilt hantverk. Undervisningen ges av experter och pedagoger inom textila hantverkstekniker och stor vikt läggs vid det konstnärliga uttrycket i kombination med ett gediget hantverkskunnande.

Galleri

Handarbetets Vänner Galleri är ett av Sveriges få textilgallerier med utställningar som valts med målsättning om att visa bredden inom trådkonst. 

Licium

Handarbetets Vänners ateljé tillverkar och renoverar också sakral textil sedan 1904 under namnet “Licium”. Syftet med produktionen har alltid varit att förnya artistiska uttryck inom sakral textil. Detta har resulterat i ett kontinuerligt samarbete med olika konstnärer. HV finns representerade i majoriteten av svenka kyrkor. 

HV Galleri och HV Laboratorium

Handarbetets Vänners Galleri är ett av Sveriges få textilgallerier och visar bredden inom textil konst, både äldre och samtida.  Läs mer

Licium

Nytillverkar och renoverar/konserverar kyrkotextil och konst för kyrkorummet. Läs mer

HV Ateljé och Licium

Handarbetets Vänner Ateljé är en av de få kvarvarande storskaliga ateljéerna i Europa för textil konst och hantverk. 
Läs mer

Handarbetets Vänner Skola

Handarbetets Vänner Skolas textilutbildningar förenar konstnärlig och formmässiga uttryck med avancerad hantverkskompetens. 
Läs mer