HV Ateljé och Licium

Handarbetets Vänner Ateljé är en av de få kvarvarande storskaliga ateljéerna i Europa för textil konst och hantverk. 


Handarbetets Vänners verkstäder har funnits sedan 1874 och är en av de få kvarvarande ateljéerna för textil konst i landet. I ateljén arbetar hantverkare med skicklighet och känsla för de olika materialens egenskaper. Med säker känsla för färg och form, tolkar och förverkligar de konstnärernas idéer och förlagor.  Även unik inredningstextil, mattor, möbeltyger och ridåer utförs av HV efter beställarens önskemål. HV åtar sig även renoveringar. Många kulturhistoriskt intressanta miljöer har på så sätt bevarats för eftervärlden och värdefull hantverksskicklighet hålls levande.

HV Liciums ateljé nytillverkar och renoverar/konserverar kyrkotextil och konst för kyrkorummet. Licium har producerat kyrklig textil sedan 1904. Vi har alltså lång erfarenhet av tillverkning och renovering av textilier med hög konstnärlig och hantverksmässig kvalitet. 

Historia

Handarbetets Vänner grundades på initiativ av Sophie Adlersparre 1874. Syftet var att förädla det svenska textila hantverket. Vid sekelskiftet stod Carin Wästberg och Maja Sjöström för det konstnärliga uttrycket tillsammans med konstindustriformgivarna Gunnar Wennerberg och Alf Wallander.

Konstnärerna Anna Boberg, Carl Larsson och Anders Zorn gjorde förlagor till de gobelänger som då vävdes på HV. Flera av dessa verk finns nu i Nationalmusei samlingar. Alf Munthe knöts till verksamheten under 30- och 40-talen. Då vävdes även möbeltyg i damast, gardiner och mattor bland annat till Stockholms konserthus.

Den textila monumentalkonsten utvecklades och uppmärksammades under Edna Martins ledning från 1951–1977 då konstnärerna Kaisa Melanton och Sten Kauppi knöts till verksamheten. Kända verk från HV:s ateljé är Endre Nemes’ »Blad ur en bilderbok« för Östra sjukhuset i Göteborg, Peter Dahls »Stolta stad« för Sveriges riksdag samt Elisabet Hasselberg-Olssons »Minnet av ett landskap« från 1983 som hänger i riksdagens plenisal.

Lennart Rodhe, Olle Bonniér, Lenke Rothman, Siri Derkert, Karl-Axel Pehrson, Hans Krondahl, Lillevi Hultman och Veronica Nygren har gjort förlagor till flera verk. Statens Konstråd och den konstnär som fått uppdrag för en viss offentlig miljö anlitar ofta HV för textil konst med höga kvalitetskrav. Under perioden 2000–2015 har bl.a. Ulrika Elovsson, Andreas Eriksson, Ulrika Mårtensson, Christian Falk, Lars Wallin, Katrine Helmersson, Karin Mamma Andersson, Ann Edholm och Ann Böttcher utfört sina verk hos Handarbetets Vänners Ateljé.


Kontakt:

Telefon: 08-545 686 57

Mail: atelje@hv-textil.se