Ateljé

Handarbetets Vänner Ateljé en av de få kvarvarande storskaliga ateljéerna i Europa för textil konst och hantverk. 


Med säker känsla för färg och form, tolkar och förverkligar hantverkarna vid HV Ateljé konstnärers idéer och förlagor till textil. Även unik inredningstextil, mattor, möbeltyger, ridåer och kyrklig textil utförs av HV efter beställarens önskemål. HV åtar sig även renoveringar. Många kulturhistoriskt intressanta miljöer har på så sätt bevarats för eftervärlden och värdefull hantverksskicklighet hålls levande.


Historia

Handarbetets Vänner grundades på initiativ av Sophie Adlersparre 1874. Syftet var att förädla det svenska textila hantverket. Vid sekelskiftet stod Carin Wästberg och Maja Sjöström för det konstnärliga uttrycket tillsammans med konstindustriformgivarna Gunnar Wennerberg och Alf Wallander.

Konstnärerna Anna Boberg, Carl Larsson och Anders Zorn gjorde förlagor till de gobelänger som då vävdes på HV. Flera av dessa verk finns nu i Nationalmusei samlingar. Alf Munthe knöts till verksamheten under 30- och 40-talen. Då vävdes även möbeltyg i damast, gardiner och mattor bland annat till Stockholms konserthus.

Den textila monumentalkonsten utvecklades och uppmärksammades under Edna Martins ledning från 1951–1977 då konstnärerna Kaisa Melanton och Sten Kauppi knöts till verksamheten. Kända verk från HV:s ateljé är Endre Nemes’ »Blad ur en bilderbok« för Östra sjukhuset i Göteborg, Peter Dahls »Stolta stad« för Sveriges riksdag samt Elisabet Hasselberg-Olssons »Minnet av ett landskap« från 1983 som hänger i riksdagens plenisal.

Lennart Rodhe, Olle Bonniér, Lenke Rothman, Siri Derkert, Karl-Axel Pehrson, Hans Krondahl, Lillevi Hultman och Veronica Nygren har gjort förlagor till flera verk. Statens Konstråd och den konstnär som fått uppdrag för en viss offentlig miljö anlitar ofta HV för textil konst med höga kvalitetskrav. Under perioden 2000–2015 har bl.a. Ulrika Elovsson, Andreas Eriksson, Ulrika Mårtensson, Christian Falk, Lars Wallin, Katrine Helmersson, Karin Mamma Andersson, Ann Edholm och Ann Böttcher utfört sina verk hos Handarbetets Vänners Ateljé.


Kontakt:

Telefon: 08-545 686 57

Mail: atelje@hv-textil.se