Asker Kulturhus, Oslo, 2005 & 1982

Ridå i samarbete med Björn Carlsen

Utförd på Handarbetets Vänner fröst 1982. Totalrenoverad och restaurerad efter översvämning 2005.