Konstbroderad krage till Kungliga Ingenjörsvetenskapsakademien, IVA

Akademiska kragar används inom akademier samt inom högskola - och universitetsvärlden, och är en del av  högtidsdräkten. Kragen är i svart sammet och broderi med svart silke, och monteras direkt på fracken. Utformningen av kragen kan se olika ut beroende akademi, universitet, fakultet och lärdomsgrad. Endast ett fåtal brodöser i Sverige har den hantverks - och tekniska kompetens som krävs för denna typ av broderi. 

Kungliga Ingenjörsvetenskapsakademien (IVA) är en av de Kungliga Vetenskapsakademierna i Sverige. 

Arbete utfört av Viola Edin.