Ersta Diakoni, Stockholm, 2014

Folkform

Textil utsmyckning till Dalens andaktsrum tillhörande Ersta Diakoni, efter förlaga av Folkform, Chandra Ahlsell och Anna Holmqvist.

Arbetet utfört av Kristin Enström och Kirsi Mattila.