Fana för F21i Norrbotten, 2013–2014

Handbroderad dubbelsidig sidenfana. Utförd av Anna Eriksson, Louise Peribert och Inger Broström.