Fana Livgardet, 2016

Efter ett års arbete, 2 444 timmar, och över 100.000 stygn har Handarbetets Vänners konstbrodöser levererat Livgardets nya fana. Fanspikningen, som är en återupptagen ceremoni från 1600-talet, ägde rum på Armémuseum i Stockholm fredagen den 8 april 2016. Fanan överlämnas därefter i närvaro av Hans Kungliga Höghet till Livgardet.

Handarbetets Vänner är Hovleverantör och har utfört en rad heraldiska projekt, bl.a. ett Standar 2013. Det senaste gjordes i uppdrag av Livgardet och avslutades i mars 2016. Livgardet är försvarets förband som bland annat har i uppgift att vakta kungens slott. Fanan har en lång heraldisk tradition och är den man strider för. När fanan är tagen är slaget vunnet och den skyddas därför med livet. 

Fanan mäter 160x140 cm och är utförd i siden med omfattande silkesbroderier. Genom att brodera med Intarsia teknik får fanan två lika sidor och har därför ingen avigsida. Bitar tyg har skurits ut och ersatts med tyg i andra färger. Därefter broderas sömmarna över med en plattsöm. Arbetsprocessen avlutas med att fanan våtspänns för att sedan fållas där konstbrodöserna även broderar in sina initialer i fållen.

Om fanspikning

Försvarsmaktens förband tilldelas nytt fälttecken när de har ny- eller omorganiserats eller när det gamla fälttecknet blivit utslitet. Fälttecken är samlingsbenämningen på fanor, standar, dragonfanor, tretungad svensk fana och tretungad svensk flagga (inom flottan benämns tretungad svensk fana för flagga) samt kommandoflaggor/kommandotecken.

På 1600-talet levererades fanduken till förbandet, där chefen på plats under högtidliga former spikade på duken på fanstången. Denna tradition återupptogs 2007 när kommandotecknet var klart för den operative chefen inom EU som var en svensk officer.

Så går ceremonin till

Vid en fanspikning ”spikar” Livgardet symboliskt fast fanan vid stången. Tännlikorna, korta mässingsspikar, är till viss del halvt islagna för att förbandschefen med medarbetare, normalt cirka 10 personer, ska kunna slå i varsin tännlika under högtidliga former. Armémuseum bjuder på förfriskningar, tal hålls av mottagande förbandschef, representanter för Armémuseum och Försvarets Traditionsnämnd, varefter var och en går fram och spikar. Det hela avslutas med att förbandet får utkvittera fälttecknet med alla tillbehör och fodral.