Fana för Stockholms Nation i Uppsala, 2007

Handbroderad dubbelsidig sidenfana. Utförd av Gunnel Andersson efter förlaga av Kristina Holmgård.