Litteraturens hus, Oslo, 2007

"Interferens" och "Möte", två handskurna ridåer i ullfilt, av May Bente Aronsen. 4 x 8m vardera, för Wergelandsalen. 

Litteraturhuset drivs av Stiftelsen Litteraturhuset, som startades av Institutionen Fritt Ord 2006. "Huset" är inspirerat av en tysk tradition för ett fritt och icke kommersiellt litteraturhus.

May Bente Aronsen utforskar materialet. "det är karaktäristiskt för hennes arbetssätt att hon provar ut storlekar, mängder och avstånd i sina installationer. Hur skör och hur tung kan en lamell bli och ändå bära innan den ger vika? Hon testar styrka, bärkraft och elasticitet. Verksamheten präglas av viljan att överskrida materialets begränsningar och att tänja på de fysiska och mentala gränserna för installationerna. Hon experimenterar i de stora formaten, och utsätter materialet för oväntade lösningar, för att sedan bära med sig kunskapen till nästa uppdrag. På så vis utvecklar hon materialkunskap och tekniska lösningar som både är nyskapande och tilltalande för betraktaren."

Ur utställningskatalog, The Nordic Award in Textiles, 2007

Citat av Astrid Andreas, Gallerist Oslo


Utförd av Kirsi Mattila, Lina Lindh och Elisabeth Isaksson.