Nationsfana, KTH, 2005

Kunglig Samhällsbyggnadssektion, KTH.
Maskinbroderad av Anna Eriksson.