Privat konstnärsuppdrag och mästarprov, 2005

"Vi går över daggstänkta berg" av Karin Mamma Andersson. 


Privat ägo.

Bildväv. Utförd som ett mästarprov av Elisabeth Isaksson.