Shell, 2009

 "Energi" av May Bente Aronsen. Utsmyckning för Shells huvudkontor.


    Utförd av Kirsi Mattila.