Södermanlands-Nerikes nation i Uppsala, 2014

Konstnär Kristina Holmgård.

Applicerad, maskinbroderad och handbroderad fana till Södermanlands-Nerikes nation i Uppsala.

Arbetet utfört av Gun Aschan och Viola Edin.