Stipendieprojekt, 2009

Handfärgad och handknuten mattstruktur. Utvecklingsarbete med stipendiaten Ulrika Elovsson.