Stockholms Rådhus, 2009

"Lyssnande vägg" av May Bente Aronsen. 

Två filtfriser utförda av Kirsi Mattila, Lina Lind och Marie-Louise Sjöblom.