Stortinget, Oslo, 2005

Sissel Blystad vann tävlingen om en ny utsmyckning för Vandrehallen, inför 100-årsjubileet av Norges självständighet.  

Bildväv.