Tandvårdshögskolan, Malmö, 2008

"Ramverk (de lövrika lundarnas stöttepelare)" av Ann Böttcher för Tandvårdshögskolan i Malmö. 

Utförd av Anna Eriksson, Gun Aschan och Elisabeth Isaksson

Handbroderad fondridå på bottenväv av ylle.

På uppdrag av statens konstråd.