Vara konserthus, 2003

Scenridå "I hear your name (the cave)", av Anders Widoff. Handvävd botten med broderi samt en infälld bildväv. 8,5 x 4.9m

"En ridå brukar betraktas med en särskild sorts förströdd uppmärksamhet som alstras i ett tillstånd mellan leda och förväntan." – "När ridån går upp eller dras åt sidan saknas den av ingen och dess bild försvinner i tygets veck. "Ridå" är släkt med ett franskt ord som brtyder just veck och sktynklor. Och i dess etymologi finns också spår av glädje och festlighet, för ordet har sin rot i latinets rideresom betyder skratta - en mun spricker upp i ett leende och skratt som får kinderna att veckas.

Anders Widoffs vävda bild I hear your name (the cave) i Vara Konserthus kommer att bli föremål för detta säregna ridåbetraktande och ihågkommen sedan själva evenemangen fallit i glömska, som ett slags skådespelens emballage. Jag tror att Anders Widoff särskilt intresserar sig för denna typ av förströdd perception, den "disträa blick" som försätter subjektet i en dagdrömmande öppenhet, obrkymrad om gränser mellan viktigt och oviktigt, centralt och perifert, emballage och innehåll"

Ur förordet till boken om Vara konserthus, utgiven av Statens konstråd 2004.

Citat från text av Peter Cornell

Utförd av: Gunnel Andersson, Gun AschanElisabeth IsakssonAnna Eriksson, Kristin Enström.