Renovering

Handarbetets Vänner åtar sig renoveringar. Många kulturhistoriskt intressanta miljöer har på så sätt bevarats för eftervärlden och värdefull hantverksskicklighet hålls levande.

Kontakt:

Telefon: 08-545 686 57

Mail: atelje@hv-textil.se