Renovering

Handarbetets Vänner åtar sig renoveringar. Många kulturhistoriskt intressanta miljöer har på så sätt bevarats för eftervärlden och värdefull hantverksskicklighet hålls levande.

Kontakta atelje@hv-textil.se för att få veta mer.