Mette Björnberg och Richard Johansson

Konstnärsduons lekfulla naturmotiv har senast applicerats på en fondridå till kommunhuset i Älmhult.

"Skoghall for ever", ridå för Folkets park 2003. Utförd av Anna Erikssonoch Gunnel Andersson.

Utsmyckning för äldreboende i Södertälje 2012. Utförd av Anna Eriksson.

"Naturens under", utsmyckning för Linnésalen i Älmhults kommunhus, 2014. Utförd av Kristin Enström.