Olle Bonnier

Målare och skulptör som rör sig säkert och elegant i det textila uttrycksfältet.

"Vildhundens hjärta", Skulptur, Dunkers kulturhus 1999. Utförd av: Ann-Sofie Fransson och Kaisastina Wickman

"1950-års tema", Bildväv för Natur och Kultur, 1998. Utförd av Elisabeth Isaksson och Kristin Enström.

"1950-års tema", Bildväv. Inköpt av statens konstråd för Hovrätten i Stockholm 2000. Utförd av: Kaisastina Wickman ochElisabeth Isaksson.