Textila skisser, 2005

Av Ulrika Mårtensson

Textila prototyper utförda av Anna Eriksson och Gun Aschan.