Isabelle Hällsjö

Isabelle Hällsjö

Isabelle Hällsjö är en textilkonstnär och designer utbildad vid HDK. 

I Hällsjös examensprojekt undersökte hon trådens möjligheter att genom olika sticktekniker skapa tredimensionell form och struktur.

Den utforskande processen har sedan dess genomsyrat hennes konstnärliga arbete. Tråden och stickorna är Hällsjös främsta uttrycksmedel och skulpterande verktyg där hon undersöker elasticitet, transparens och skalförskjutningar. Ifrån att ha skapat bärbara objekt, där den mänskliga kroppen var utgångspunkt, arbetar Hällsjö nu i allt större format. Temat bärbart finns dock fortfarande med, både symboliskt och tekniskt. En del objekt, som kragar, fungerar skulpturalt i gränslandet mellan kropp och rum.

Isabelle Hällsjö har bland annat ställt ut på Handarbetets Vänner Galleri och tillsammans med Svenskt Tenn vid flertalet tillfällen, på Elle Interiörs Trendutställning och senast på Galleri Tärnan på Orust, där hon är uppvuxen.  

Bära lin – ett utforskande möte mellan tråd och visa

I mitt examensarbete vid HDK 2011, Bära lin – ett utforskande möte mellan tråd och visa, undersökte jag trådens möjligheter att genom olika sticktekniker skapa tredimensionell form och struktur. Fokus låg på att utforma bärbara objekt till ett vaggviseprojekt med folk- och vissångerskan Sofia Karlsson. Resultatet blev en tredelad komposition i lin och metall, med en krage i centrum. Objekten är gjorda till en kropp men fungerar även fristående skulpturalt. Allt är gjort i ett stycke där variationer i maskstorlek används för att bygga volym. För att uppnå ett mer organiskt uttryck och framhäva varje trådindivid i det stickade materialet, förbehandlades lintråden med bivax och shellack. 

Digitalt galleri

Bryn

Markernas övergångar.
Möten mellan det slutna och det öppna.Växlingar mellan mörka och ljusa lägen.Nära ytan.

MAR

I skulpturerna MAR bildar en förskjuten ribbstickning, dragen till sitt yttersta, ett plisserat gallerverk. Allt är gjort i ett stycke där linet har huvudrollen, tillsammans ...

Bära lin – ett utforskande möte mellan tråd och visa

I mitt examensarbete vid HDK 2011, Bära lin – ett utforskande möte mellan tråd och visa, undersökte jag trådens möjligheter att genom olika sticktekniker skapa tredimensionell ...

Krage Krus, 2012

Silkesöverdragen koppartråd.