Isabelle Hällsjö

Isabelle Hällsjö

Isabelle Hällsjö är en textilkonstnär och designer utbildad vid HDK. 

I Hällsjös examensprojekt undersökte hon trådens möjligheter att genom olika sticktekniker skapa tredimensionell form och struktur.

Den utforskande processen har sedan dess genomsyrat hennes konstnärliga arbete. Tråden och stickorna är Hällsjös främsta uttrycksmedel och skulpterande verktyg där hon undersöker elasticitet, transparens och skalförskjutningar. Ifrån att ha skapat bärbara objekt, där den mänskliga kroppen var utgångspunkt, arbetar Hällsjö nu i allt större format. Temat bärbart finns dock fortfarande med, både symboliskt och tekniskt. En del objekt, som kragar, fungerar skulpturalt i gränslandet mellan kropp och rum.

Isabelle Hällsjö har bland annat ställt ut på Handarbetets Vänner Galleri och tillsammans med Svenskt Tenn vid flertalet tillfällen, på Elle Interiörs Trendutställning och senast på Galleri Tärnan på Orust, där hon är uppvuxen.  

MAR

I skulpturerna MAR bildar en förskjuten ribbstickning, dragen till sitt yttersta, ett plisserat gallerverk. Allt är gjort i ett stycke där linet har huvudrollen, tillsammans med hampa och tunn järntråd. Den veckade strukturen ger en fjädrande bärkraft till materialet som i sin spänst bär upp sig självt och skapar egna inre och yttre rum.

Digitalt galleri

Bryn

Markernas övergångar.
Möten mellan det slutna och det öppna.Växlingar mellan mörka och ljusa lägen.Nära ytan.

MAR

I skulpturerna MAR bildar en förskjuten ribbstickning, dragen till sitt yttersta, ett plisserat gallerverk. Allt är gjort i ett stycke där linet har huvudrollen, tillsammans ...

Bära lin – ett utforskande möte mellan tråd och visa

I mitt examensarbete vid HDK 2011, Bära lin – ett utforskande möte mellan tråd och visa, undersökte jag trådens möjligheter att genom olika sticktekniker skapa tredimensionell ...

Krage Krus, 2012

Silkesöverdragen koppartråd.