Matilda Dominique

Matilda Dominique

Webbplats: www.matildadominique.com.

 

Matilda Dominique är vävdesigner och konstnär. I sin praktik undersöker hon tråden och strukturens relation till varandra genom ett utforskande av textila material och tekniker.

Dominique är utbildad vid RMIT University i Melbourne, Textilhögskolan i Borås samt har en masterexamen från Konstfack. Hon har nyligen deltagit i ett forskningsprojekt som behandlar textila strukturer inom arkitekturen vid Stuttgarts universitet. Dominique arbetar även med frilansuppdrag och offentlig utsmyckning. Förutom den egna konstnärliga praktiken är hon lärare i vävning, färg och form på Sätergläntan Institutet för Slöjd och Hantverk.

Under 2014 nominerades verket ‘Jacquardvävd våffelbindning’ till den jurybedömda utmärkelsen Ung Svensk Form. 

Jacquardvävd våffelbindning

Vävens konstruktion är både enkel och komplicerad. När strukturen förstoras upp blir båda aspekter tydliga. Det enkla rutnät som en väv byggs upp kring blir extra tydligt i våffelväven. Samtidigt skapar denna teknik en komplex, tredimensionell struktur. Jacquardvävd våffelbindning belyser den paradox som väven består av samt undersöker vad som är tekniskt möjligt att konstruera innan den tredimensionella formen kollapsar. Verket är en studie av en specifik vävteknik och hur dess struktur påverkas genom uppförstoring samt av hur trådarna agerar då skalan förändras.

Väven nominerades till den jurybedömda utmärkelsen Ung Svensk Form 2015 och deltog därmed i en vandringsutställning som visats på bland annat Röhsska Museet i Göteborg, ArkDes i Stockholm samt under IKEA Temporary i Milano. Under våren 2016 kommer utställningen resa vidare till Tyskland och Österrike. 

Digitalt galleri

Jacquardvävd våffelbindning

Vävens konstruktion är både enkel och komplicerad. När strukturen förstoras upp blir båda aspekter tydliga. Det enkla rutnät som en väv byggs upp kring blir ...

The Architecture of Threads

Det börjar med en tråd. Allteftersom varp och inslag korsar varandra tar ett vävt universum form, en konstruktion som ger materialet dess unika visuella, taktila och funktionella egenskaper.

Weaving different stiffness

I gränslandet mellan konsthantverk och teknisk textil söker Dominique nya vinklar för skulpturala vävformer. Under tiden finner hon ytterligare beröringspunkter mellan arkitekturen och det vävda ...