Matilda Dominique

Matilda Dominique

Webbplats: www.matildadominique.com.

 

Matilda Dominique är vävdesigner och konstnär. I sin praktik undersöker hon tråden och strukturens relation till varandra genom ett utforskande av textila material och tekniker.

Dominique är utbildad vid RMIT University i Melbourne, Textilhögskolan i Borås samt har en masterexamen från Konstfack. Hon har nyligen deltagit i ett forskningsprojekt som behandlar textila strukturer inom arkitekturen vid Stuttgarts universitet. Dominique arbetar även med frilansuppdrag och offentlig utsmyckning. Förutom den egna konstnärliga praktiken är hon lärare i vävning, färg och form på Sätergläntan Institutet för Slöjd och Hantverk.

Under 2014 nominerades verket ‘Jacquardvävd våffelbindning’ till den jurybedömda utmärkelsen Ung Svensk Form. 

Weaving different stiffness

I gränslandet mellan konsthantverk och teknisk textil söker Dominique nya vinklar för skulpturala vävformer. Under tiden finner hon ytterligare beröringspunkter mellan arkitekturen och det vävda.

Under hösten 2014 och våren 2015 arbetade Matilda Dominique med ett forskningsprojekt vid Stuttgarts Universitet. I samråd med arkitekter och byggnadsingenjörer undersökte hon våffelvävens potential som kompositmaterial för byggnadstekniska lösningar. Arbetet i Stuttgart möjliggjordes tack vare ett stipendium från Jubelfonden samt Erasmus praktikstipendium. Projektet är fortsatt pågående. Bilderna visar de första prototyper som tagits fram. 

Digitalt galleri

Jacquardvävd våffelbindning

Vävens konstruktion är både enkel och komplicerad. När strukturen förstoras upp blir båda aspekter tydliga. Det enkla rutnät som en väv byggs upp kring blir ...

The Architecture of Threads

Det börjar med en tråd. Allteftersom varp och inslag korsar varandra tar ett vävt universum form, en konstruktion som ger materialet dess unika visuella, taktila och funktionella egenskaper.

Weaving different stiffness

I gränslandet mellan konsthantverk och teknisk textil söker Dominique nya vinklar för skulpturala vävformer. Under tiden finner hon ytterligare beröringspunkter mellan arkitekturen och det vävda ...