May Bente Aronsen

May Bente Aronsen

Norsk konstnär med många offentliga uppdrag både i Norge och Sverige. Karaktäristiskt för hennes verk att de utförs skulpturalt och nästan aldrig är sammanfogade av sömmar. 

Wind, 2007

En installation av segelduksväv. Inköpt av Nasjonalmuseet i Oslo

Digitalt galleri

Wind, 2007

En installation av segelduksväv. Inköpt av Nasjonalmuseet i Oslo