Historiska Museet, Licium 100 år, 2004

"Aloud", installation av Ann Hamilton.

På uppdrag av statens konstråd inbjöds den amerikanska konstnären Ann Hamilton att göra en konstinstallation på Historiska museet i samband med Liciums 100-årsjubileum och utställningen "Textil konst för själen".