Gusta Vasa Församling, 2010

Bursa, stola, kalkduk och mässhake

Nytillverkning.

Konstnär Marie-Louise Sjöblom.