Renovering

I kulturmiljölagen, SFS 1988:950 och SFS 1988:1188, under rubrikerna »Kyrkliga inventarier« respektive »Kyrkliga kulturminnen« föreskrivs att tillstånd måste sökas för att ändra, reparera eller avföra kulturhistoriska inventarier som tillhör en kyrka. 

Behöver ni hjälp med renovering?

HV Licium, som sedan 1952 är ett dotterbolag till HV, har producerat sakral textil sedan 1940. HV Licium har alltså lång erfarenhet av tillverkning och renovering av textilier med hög konstnärlig och hantverksmässig kvalité.

De sakrala textilierna bör helst förvaras liggande i lådor med skydd av bomullstyg för att bevaras i sitt ursprungliga skick. Trots god förvaring och aktsamhet, slits och fläckas ändå kyrkans textilier när de används och behöver regelbundet ses över och lagas medan de går att rädda.

Vi hjälper till med vårdplaner, ansökningar om tillstånd att renovera samt dokumentation.

Länsstyrelsen handlägger och beviljar tillstånd. De kyrkliga textilierna har alltid betraktats som en värdefull del av den kyrkliga egendomen, ett kulturarv som skall vårdas väl. Redan i den första kyrkoordningen från 1571 föreskrevs att inventering skulle ske en gång per år, för att säkerställa att inget kom bort eller vanvårdades. Förbrukningsartiklar, till exempel vanliga albor och altardukar, faller inte under kulturminneslagen.

För mer information om att upprätta vårdplan via Handarbetets Vänner Ateljé, vänligen kontakta:

atelje@hv-textil.se

08-545 686 57