Antagning heltidsutbildningar 2021

Ansökan

Du ansöker med arbetsprover inklusive en kort uppgift, cv och ett personligt brev. Vi tittar på din erfarenhet, din motivation och din känsla för färg och form. Ansökan gör du på skolans ansökningssida där du skapar en profil och skickar in dina arbetsprover. Ansökningssidan öppnar åter i februari 2021 och publicerar arbetsprovsuppgifter för läsåret 2021/2022.


I ansökan ingår:


1. Id-handling. Kopia av ex körkort, pass eller id-kort.

2. Behörighetsgivande handling. Betyg från svenskt gymnasium eller motsvarande.

3. Arbetsprover:
Till din ansökan vill vi att du skickar in en portfolio som visar din kreativa förmåga. Vi vill också att du löser en uppgift som du skickar in bilder av. Uppgift och portfolio ska skickas som en PDF-fil. Bilder bör ha upplösningen 300 dpi.

Portfolio
I din portfolio vill vi att du skickar in bilder på arbeten som visar ett varierat urval av dina färdigheter. Du presenterar arbeten/projekt utförda i valfria tekniker och material, fördelade över fyra sidor. Det kan exempelvis vara textila arbeten, idéskisser, foton, teckningar, kroki eller collage. Minst ett arbete bör dock vara en handritad skiss eller teckning utförd i blyerts, tusch, kol eller krita. Ange vald teknik under varje bild. Märk respektive sida med: ”portfolio".

Uppgift 2021
I februari 2021 öppnar vi ansökan och publicerar arbetsprovsuppgifter för läsåret 2021/2022.


Döp alla dina dokument med ditt eget namn och vilket dokument det gäller enligt principen: förnamn_efternamn_dokumenttyp.pdf

Exempel: Lisa_Andersson_cv.pdf.

HÄR LADDAR DU UPP DINA ANSÖKNINGSHANDLINGAR:  https://apply.yh-antagning.se/to/hv-textil/ht2020


Antagning:

  • Du får en bekräftelse på din sida på Yh-antagning att vi har tagit emot din ansökan.
  • En antagningsjury går igenom alla ansökningar. Se beskrivning av antagningsförfarande nedan. Vid behov kan vi komma att kontakta dig inför antagningsbeslutet.
  • Antagningsbesked publiceras på ditt konto på Yh-antagning från och med maj och framåt. Inga förhandsbesked ges per telefon.
  • Om du blir antagen kommer du att följa två steg: 1. Tacka ja till din plats på yh-antagning. 2. Betala in en anmälningsavgift om1500 kr för att säkra din plats. Detta belopp dras av från din terminsavgift om du väljer att gå utbildningen.

Så här genomförs antagningen:

En antagningsjury bestående av fyra representanter - utbildningsansvariga och undervisande lärare samt en studeranderepresentant - går igenom alla ansökningar. Vi tittar på din erfarenhet, din motivation samt din känsla för färg och form och bedömer dessa enligt en tregradig skala. Detta görs först enskilt av jurymedlemmarna och sedan sker en gemensam sammanställning. Vi gör också en bedömning för att säkerställa att du uppfyller grundläggande behörighetskrav. Vi förespråkar likabehandling och inga sökande missgynnas på grund av någon av de sju diskrimineringsgrunderna.

Kontakta oss:

Hör gärna av dig till oss om du behöver hjälp med din ansökan, maila skola@hv-textil.se eller ring 08-545 686 50.

Vi behandlar senare inkomna ansökningar i mån av plats. 

If you are an international student or non-Swedish speaker and would like to apply, please contact skola@hv-textil.se and we'll help you with your application. Make sure you´ve got the insurance required before arriving in Sweden.