Siri Pettersson

fem meter tyg

Hur kan ett tyg i tuskaft, den stadigaste av alla bindningar, bli elastiskt och formbart? 

Fem meter oblekt lakansväv har veckats i olika riktningar för att färgas och slutligen sys ihop till en obestämd form. Formen kan fyllas med olika innehåll, till exempel en mänsklig kropp.
Den anpassar sig efter sin bärare, smiter åt eller skrumpnar ihop, förändringen ger tyget rörelse. 
2016