Katarina Öberg

Katarina Öberg
Telefon: 0708-102551

Karyatider

Med inspiration från Karyatider  – kolonner i form av draperade kvinnoskulpturer  – bär mitt examensarbete spår av det antika Grekland. Rundvävda textilier i ull och silke blir till plagg och pelare. Enkla skärningar med snitt och öppningar som skapas direkt i vävstolen. Minimalt med klipp och spill. Plaggens plisseringar skulpterar kroppen som de utmejslade tygstyckena på en tvåtusenårig marmorstaty. Vitt, vitt och vitt.

vitt vitt kanalvitt rosenvitt som själen
vitt rhesusvitt
guldvitt kaktusvitt mjukt ensamvitt
som själen vitt vitt rabarbervitt kolvitt
strålvitt mörkvitt brunt vitt
apelsinvitt som i själen

Ur djupa kärlek ingen
av Ann Jäderlund 2016


Inspired by the Caryatids – columns in the form of draped female sculptures – I have recreated a part of Ancient Greece. Circular woven fabrics in wool and silk that become garments and pillars. Simple shaping created directly on the loom. Minimal cutting and waste. The garments' draping follows the body's shape like the chiseled fabrics of the ancient marble statues. White, white, and white.