Marina Aittalat

Östra Varvsgatans gränd 2010

Statsteman. 

Fotograf  Nina Broberg