Malin Eliasson

Ryamatta

Snurran

”Ett virrvarv av  

tankar och drömmar, 

frustration och styrka, 

glädje och galenskap.”