Marina Aittalat

Struktur/ yta -textila experiment

Inspirationen kommer från människokroppen