Katarina Öberg

Katarina Öberg
Telefon: 0708-102551

Yta och struktur

Ett utforskande arbete där olika vita och oblekta material möter varandra i nya spännande kombinationer.