Franciska Held

Franciska  Held

Att få vara kreativ gör mig lycklig. Jag älskar det grafiska och det färgstarka i kombination med former som tar plats. 

Jag går den högre textila hantverksutbildningen år två.

Yta vs struktur

 Dessa är provbitar i ett projekt kallat yta struktur.

Provbitarna i ull: dessa är vävda i tuskaft och sedan efterbehandlade på olika sätt.

Provbitarna som hänger i fönstret: är vävda i HV-teknik med varierande inslag bl.a: kabel, kakelsnöre, fryspåsar och olika ullgarner. Varpen består av lingarn.