Fullständiga anmälningsvillkor kortkurser

Anmälan och antagning

Från och med den 17 januari klockan 15.00 tar vi emot anmälningar för läsåret 2022-2023. Du anmäler dig via anmälningsformuläret som du finner här. Anmälningar som inkommer före denna tidpunkt beaktas inte.

Försäkra dig alltid om att kursen du önskar delta i har lediga platser. Du hittar aktuell platstillgång i respektive kursbeskrivning. När du har fått en bekräftelse från oss att det finns en plats till dig betalar du en anmälningsavgift om 500 kr per kurs till Handarbetets Vänners bankgirokonto 160-7316, märk betalningen med kurs-id, ditt namn och personnummer. Kursavgift och kostnad för material tillkommer. Vi reserverar oss för eventuella prisjusteringar. 

Innan kursen startar kommer du att få en kallelse via e-post. Ni som vill gå tillsammans på en kurs måste anmäla er samtidigt och ange detta i anmälan. Det är inte möjligt att gå samma kurs flera gånger.

Avbokning

Anmälningsavgiften är en administrativ avgift och betalas inte tillbaka om du tackar nej till erbjuden plats eller avbokar deltagande i kurs. Om deltagare väljer att inte påbörja eller avbryter en kurs debiteras hela kursavgiften. Vid uppvisande av aktuellt sjukintyg återbetalas avgiften för kvarvarande kurstillfällen minus 10% i administrationsavgift

Inställd kurs

Kursen ges under förutsättning att tillräckligt många anmälningar finns.
Vid en av skolan inställd kurs återbetalas anmälningsavgiften.

Force Majeure

Handarbetets vänners skola förbehåller sig rätten att ställa in eller skjuta på kurstillfällen alternativt ställa om fysisk undervisning till digitalt format eller förändra innehållet i utbildningen och/eller kursledare på grund av omständigheter som vi inte har kunnat förutse, påverka eller som är utom vår kontroll; så kallad Force Majeure. Force Majeure kan exempelvis vara arbetsmarknadskonflikt, strejk, upplopp, sjukdom, brand, naturkatastrof, epidemi, långvarigt elavbrott och tvingande myndighetsbeslut eller starka myndighetsrekommendationer.

Vid utlandsbetalning

IBAN: SE49 5000 0000 0526 1100 2363
BIC: ESSESESS

Skandinaviska Enskilda Banken, Stockholm

Utbildningsintyg

Efter fullgjord kurs får du ett utbildningsintyg.


Har du några frågor är du välkommen att kontakta HV Skola:
Telefon 08-545 686 50
E-post till skolan: skola@hv-textil.se