Anmälningsvillkor och antagning kortkurser

Anmälan

Obs! Innan anmälan sker behöver du försäkra dig om att kursen har lediga platser. Om det i kursinformationen anges "kontakta oss för platstillgång" bör du kontakta oss på skola@hv-textil.se.
Fr om 2 december 2019 klockan 15.00 tar vi emot anmälningar för läsåret 2020-2021 då aktuellt kursutbud presenteras på vår hemsida.

Anmälan

Du anmäler dig via vårt formulär: https://forms.gle/hn3Tj2Z3DaweAPrN9


För att anmäla dig till någon av HV Skolas kortkurser för läsåret 2020-2021, betalar du en anmälningsavgift om 500 kr per kurs till Handarbetets Vänners bankgirokonto 160-7316, märk betalningen med kurs-id, ditt namn och personnummer. Kursavgift och kostnad för material tillkommer. Vi reserverar oss för eventuella prisjusteringar.

Vi behöver följande uppgifter av dig:

  • Kurs-id, exempelvis 2021KSXX
  • Efternamn Förnamn
  • Postadress
  • Telefon dagtid
  • Fullständigt personnummer: YYYYMMDD-0000
  • E-post

Antagning

Antagning sker i turordning efter anmälningsdatum, dvs det datum anmälningsavgiften kommit oss tillhanda. Innan kursen startar kommer du att få en kallelse via e-post. Ni som vill gå tillsammans på en kurs måste anmäla er samtidigt och ange detta i anmälan. Kursen ges under förutsättning att tillräckligt många anmälningar finns.

Avbokning

Anmälningsavgiften är en administrativ avgift och betalas inte tillbaka om du tackar nej till erbjuden plats eller avbokar deltagande i kurs. Om deltagare avbryter en påbörjad kurs debiteras hela kursavgiften. Om du på grund av sjukdom måste avbryta kursen kan du mot uppvisande av intyg få del av kursavgiften återbetald. Du betalar för de gånger du deltagit i kursen samt debiteras en administrationsavgift på 10% av kursavgiften.

Inställd kurs

Vid en av skolan inställd kurs återbetalas anmälningsavgiften.

Vid utlandsbetalning

IBAN: SE49 5000 0000 0526 1100 2363
BIC: ESSESESS

Skandinaviska Enskilda Banken, Stockholm

Utbildningsintyg

Efter avslutad kurs, med minst 80% närvaro, får du ett utbildningsintyg.

Har du några frågor är du välkommen att kontakta HV Skola:
Telefon 08-545 686 50
E-post till skolan: skola@hv-textil.se