Ansökan och antagning Textilhantverk/Stickning: BasårAnsökan och antagning inför hösten 2015

1. Ansökan gör du på skolans ansökningsblankett. Bifoga personbevis med foto.

2. Arbetsprover

Presentera dina arbeten i en PDF-fil på totalt fyra A3-sidor enligt följande instruktioner:

Sidan 1–2: arbeten där du använt dig av textila eller andra material/tekniker/metoder.

Sidan 3-4: arbeten/projekt utförda i valfri skissteknik. Detta kan exempelvis vara idéskisser, collage, foton, teckningar och skulpturer.

Obs! Arbeten som består av flera delar, exempelvis installationer och kollektioner kan redogöras som ett arbete och samlas på en sida i PDF-filen.

3. Personligt Brev

I det personliga brevet presenterar du dig och varför du söker utbildningen samt en kortfattad motivering av hur du arbetar/vill arbeta inom textil.

Max en A4-sida i PDF-format.

4. Kortfattad CV. 

Max en A4-sida i PDF-format.

Skriv en kortfattad CV där du anger dina tidigare utbildningar och relevanta arbetslivserfarenheter.

5. Samtliga bifogade filer får ej överskrida 20MB totalt och ska kunna skickas i ett mail till ansokningar@hv-textil.se.


Tekniska anvisningar:

Filformat: PDF.

PDF-dokumentet ska ej lösenordskyddas.

PDF-dokumenten döper du med ditt eget namn enligt principen: förnamn_efternamn_dokumenttyp.pdf 

exempelvis: Lisa_Andersson_CV.pdf


Tips på hur du skapar en PDF:

Exportera ett Word/Pages-dokument som PDF

eller

Exportera en A3-Powerpoint/Keynote-presentation som PDF

eller 

Exportera ett InDesign-dokument som interaktiv PDF

eller 

Exportera ett Illustrator-dokument som interaktiv PDF


Summering, detta ska du skicka in:

Du ska skicka in fyra PDF-filer enligt följande:

1. Ifylld ansökningsblankett.

2. Arbetsprover. Totalt fyra A3-sidor i en PDF-fil.

3. Personligt Brev. Max en A4-sida i PDF-format.

4. Kortfattad CV.  Max en A4-sida i PDF-format.


Sista ansökningsdag är 4 maj, 2015. Vi tar emot sena anmälningar i mån av plats. Ansökningar mailas till ansokningar@hv-textil.se. Döp ämnesraden till Ansökan Textilthantverk/stickning-basår Förnamn Efternamn.


Vi behandlar senare inkomna ansökningar i mån av plats. Utomnordiska studerande bör teckna försäkring innan de anländer till Sverige.


Antagningsprocess

Antagning till utbildningen sker genom att ett urval av de sökande kallas till intervju. Antagningsbesked skickas till dig under försommaren.